ถ่ายภาพ 1 ท่าน

สามารถเปลี่ยนชุดได้ 3 ชุด
ส่งมอบไฟล์ภาพที่ถ่ายให้ทั้งหมด
จำนวนภาพที่เลือกเพื่อทำการปรับแต่งสีและรีทัชผิว 6 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน
การเตรียมอุปกรณ์ 1 ชั่วโมง
เวลาในการถ่ายภาพ 1-2 ชั่วโมง
เวลาในการตกแต่งภาพ 2-3 วันทำการ
ราคารีทัชผิวเพิ่มเติมจากแพคเกจ ภาพละ 200 บาท
ในกรณีต้องการเพิ่มจำนวนคน คิดเพิ่ม2,000 บาทต่อ 1ท่าน เลือกภาพเพิ่มได้ 6 ภาพ
ช่องทางการส่งภาพ GOOGLE DRIVE
ราคานี้ไม่รวมค่าช่างแต่งหน้า และทำผม

 ราคา 3,500 บาท

กรุณาส่งข้อความถึงเรา หากท่านต้องการใบเสนอราคา หรือต้องการปรับแต่งเพคเกจให้เข้ากับความต้องการของท่าน

ถ่ายภาพ 5 ท่าน

 
สามารถเปลี่ยนชุดได้ 3 ชุด
ส่งมอบไฟล์ภาพที่ถ่ายให้ทั้งหมด
จำนวนภาพที่เลือกเพื่อทำการปรับแต่งสีและรีทัชผิว 30 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน
การเตรียมอุปกรณ์ 1 ชั่วโมง
เวลาในการถ่ายภาพ2-3 ชั่วโมง
เวลาในการตกแต่งภาพ 5-7 วัน
ราคารีทัชผิวเพิ่มเติมจากแพคเกจ ภาพละ 200 บาท 
ในกรณีต้องการเพิ่มจำนวนคนที่จะถ่ายภาพ คิดเพิ่ม 2,000 บาทต่อ 1ท่าน เลือกภาพเพิ่มได้ 6 ภาพต่อ 1 ท่าน
ช่องทางการส่งภาพ GOOGLE DRIVE
ถ่ายภาพหมู่พร้อมกันครบทุกคน ไม่คิดราคาเพิ่ม
นำภาพเดี่ยวแต่ละท่านมารวมกันเป็นภาพหมู่ในภาพเดียว คิดเพิ่ม 2,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าช่างแต่งหน้า และทำผม

ราคา 11,000 บาท

ถ่ายภาพ 10 ท่าน

 
สามารถเปลี่ยนชุดได้ 3 ชุด
ส่งมอบไฟล์ภาพที่ถ่ายให้ทั้งหมด
เลือกเพื่อทำการปรับแต่งสีและรีทัชผิว 60 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน
การเตรียมอุปกรณ์ 1 ชั่วโมง
เวลาในการถ่ายภาพ6-8 ชั่วโมง
เวลาในการตกแต่งภาพ 15 วัน
ราคารีทัชผิวเพิ่มเติมจากแพคเกจ ภาพละ 200 บาท 
ในกรณีต้องการเพิ่มจำนวนคนที่จะถ่ายภาพ คิดเพิ่ม 1,000 บาทต่อ 1ท่าน เลือกภาพเพิ่มได้ 10 ภาพต่อ 1 ท่าน
ช่องทางการส่งภาพ GOOGLE DRIVE
ถ่ายภาพหมู่พร้อมกันครบทุกคน ไม่คิดราคาเพิ่ม
นำภาพเดี่ยวแต่ละท่านมารวมกันเป็นภาพหมู่ในภาพเดียว คิดเพิ่ม 2,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าช่างแต่งหน้า และทำผม
 

ราคา 18,000 บาท

ส่งข้อความเพื่อขอใบเสนอราคา